Όροι πώλησης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία στηρίζοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνει ο επισκέπτης και υποψήφιος αγοραστής το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή γρήγορα και εύκολα.
Η Εταιρεία επιθυμώντας να αναδείξει τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, παρουσιάζει κάποιες ιδέες από τις κατασκευές της.

Στη περίπτωση που σας αρέσει κάποια από τις δημιουργίες μας, σημειώστε τον κωδικό της και επικοινωνήστε μαζί μας για το συγκεκριμένο προϊόν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τις όποιες αλλαγές  θα θέλατε να κάνετε (όπως στις διαστάσεις, στις αποχρώσεις, στις εικόνες – φωτογραφίες, ή στα μηνύματα), για να μπορέσουμε να την κοστολογήσουμε.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάθε προϊόν είναι μοναδικό. Μπορεί η φωτογραφία της decoupage (ντεκουπάζ) να είναι η ίδια σε κάποια αντιγραφή συγκεκριμένου προϊόντος, όμως η όποια τεχνοτροπία που την πλαισιώνει είναι δύσκολο να αναπαραχθεί με απόλυτη ακρίβεια.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη και το θέμα των διαφορετικών εντυπώσεων που δίνουν τα χρώματα στις διαφορετικές οθόνες που χρησιμοποιεί ο καθένας μας, παράλληλα με τις ρυθμίσεις τους και σε αντιστοιχία με τους εκτυπωτές. Συνεπώς, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να παραλάβετε την κατασκευή σας με αποχρώσεις ελαφρώς διαφορετικές από τις αποχρώσεις της φωτογραφίας που ενδεχομένως μας έχετε στείλει. Εφόσον προβείτε σε παραγγελία του προϊόντος αποδέχεστε την περίπτωση μίας απόκλισης των αποχρώσεων του εκάστοτε χρώματος.

Στην περίπτωση που έχετε μια δική σας έμπνευση γράψτε μας πάλι να την επεξεργαστούμε μαζί και να την υλοποιήσουμε.

Ακόμη, θα χαρούμε να βοηθήσουμε και με διαφορετικό τρόπο: Μας περιγράφετε απλά πώς φαντάζεστε το τι θέλετε να δημιουργήσετε. Ανταλλάσσοντας απόψεις μπορούμε πιο εύκολα να καταλήξουμε στη τελική κατασκευή.

Για την επικοινωνία μας χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail:   [email protected]

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των Όρων Πώλησης οι κάτωθι λέξεις και εκφράσεις θα ορίζονται ως κατωτέρω προβλέπεται:

 1. «Επιχείρηση ή Εταιρεία» νοείται η Εταιρεία στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα και την διαχειρίζεται. Ήτοι η επιχείρηση (όπως και στους όρους πώλησης) με την επωνυμία BOXOFWISHES. LTD., που εδρεύει στη Sofia, Bulgaria και εκπροσωπείται νόμιμα, με UICBG 204717567, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).
 2. «Προϊόν» ή «Εμπόρευμα» νοείται το προϊόν ή εμπόρευμα και εν γένει παν κινητό πράγμα του οποίου τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αναφέρονται στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας και έχει επιλεχθεί από τον πελάτη προς αγορά.
 3. «Χρήστης» νοείται παν εγγεγραμμένο πρόσωπο που αποδεχόμενο τους όρους χρήσης περιηγείται στην ιστοσελίδ03B1.
 4. «Αγοραστής» νοείται ο εγγεγραμμένος χρήστης που έχει αποδεχτεί τους γενικούς όρους πωλήσεως και κώδικα συμπεριφοράς της ιστοσελίδας και συμβάλλεται με την Εταιρεία με έγκυρη σύμβαση πωλήσεως.
 5. «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός τόπος» ή «boxofwishes.gr» σημαίνει τον διαδικτυακό τόπο που φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση boxofwishes.gr
 6. «Μήνυμα Επιβεβαίωσης» σημαίνει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Εταιρεία επιβεβαιώνει την περιέλευση σε αυτή της προτάσεως του Αγοραστή.
 7. «Μήνυμα Αποδοχής» νοείται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δυνάμει του οποίου η Εταιρεία αποδέχεται την πρόταση του αγοραστή για την αγορά κάποιου προϊόντος.
 8. «Παραγγελία» είναι το σύνολο των ενεργειών του εγγεγραμμένου χρήστη για την υποβολή προς την Επιχείρηση πρότασης προς κατάρτιση συμβάσεως. Ειδικότερα οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν σωρευτικά την επιλογή του προϊόντος, την τοποθέτησή του στο καλάθι αγορών, και την υποβολή της φόρμας οριστικοποίησης.
 9. «Τίμημα» είναι το ποσό σε ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο προϊόν. Το τίμημα εκάστου προϊόντος εμφανίζεται στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας. Γίνεται μνεία ότι στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής.
 10. «Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εταιρείας» νοείται η [email protected]
 11. «Μεταφορέας» νοείται πάσα μεταφορική ή ταχυδρομική εταιρεία ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών courier που μεταφέρει τα προϊόντα.
 12. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον Αγοραστή» νοείται πάν πρόσωπο με προφορική ή έγγραφη εντολή από τον αγοραστή το οποίο αναλαμβάνει να παραλάβει το προϊόν στην φυσική εξουσία και νομή του αγοραστή ή να το παραδώσει στον μεταφορέα .
 13. «Ιδιοκατασκευή» νοείται παν προϊόν στο πλαίσιο των παραγόμενων και εμπορευόμενων κινητών πραγμάτων από την Εταιρεία, το οποίο παράγεται από την Εταιρεία κατόπιν παραγγελίας και θέσεως συγκεκριμένων προδιαγραφών δοθέντων από τον αγοραστή.

 

II.ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

1.Προιόν κατασκευασμένο κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να δημιουργήσει η Εταιρεία ιδιοκατασκευή, πέραν των αναρτημένων προϊόντων στην ιστοσελίδα τότε δύναται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της και να θέσει τις επιθυμούμενες προδιαγραφές. Ενδεικτικά αναφέρονται το είδος κατασκευής, οι διαστάσεις της κατασκευής, τα υλικά κατασκευής (μασίφ ξύλο, mdfκαι κόντρα πλακέ θαλάσσης), το είδος και η τελική απόχρωση του ξύλου καθώς και το κείμενο, το λογότυπο ή την φωτογραφία που επιθυμεί να αποτυπωθεί στο προϊόν.

Επισημαίνεται δε ότι η φωτογραφία της decoupage (ντεκουπάζ) δύναται υπό προϋποθέσεις να είναι η ίδια σε κάποια αντιγραφή συγκεκριμένου προϊόντος, όμως η όποια τεχνοτροπία που την πλαισιώνει είναι δύσκολο να αναπαραχθεί με απόλυτη ακρίβεια. Προς άρση της οιασδήποτε αμφιβολίας η Εταιρεία θα μεριμνά να αποστέλλει στο ορισθέν από τον αγοραστή e-mail το σχέδιο, την εικόνα και το μήνυμα της κατασκευής καθώς και την τιμή του προϊόντος, συν τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις και μόνο εφόσον το εγκρίνει ο αγοραστής με ξεκάθαρη και ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής και εγκρίσεως και με την προϋπόθεση να προβεί στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αναλογούντος- ορισθέντος τιμήματος θα μπορεί να το θέσει σε παραγωγή. Τονίζεται δε, ότι η αποτύπωση στο προϊόν ενδεχομένως να έχει μία μικρή χρωματική απόκλιση, καθώς συναρτάται η χρωματική αποτύπωση στο επιλεχθέν από διάφορους παράγοντες (υλικό κατασκευής, χρωματισμός λούστρου ή επικάλυψης προϊόντος). Σε καμία περίπτωση η αποτύπωση δεν τυγχάνει in natura.

Ανάκληση της οριστικοποιημένης παραγγελίας μετά την πληρωμή και την έναρξη παραγωγής του προϊόντος της ιδιοκατασκευής δεν μπορεί να γίνει και το καταβληθέν τίμημα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα (πέναλτι) υπέρ της Εταιρείας, στοιχείο που αποδέχεται ως δίκαιο και εύλογο ο αγοραστής.

Η αποστολή των προϊόντων θα λάβει χώρα εντός συμφωνηθείσας προθεσμίας μεταξύ των μερών λόγω της ιδιομορφίας της ιδιοκατασκευής μέσω κοινοποιηθέντος ηλεκτρονικού μηνύματος από την Εταιρεία προς τον Αγοραστή, υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις προεξόφλησης του τιμήματος και την οριστικοποίησης της παραγγελίας.

Ρητά συμφωνείται ότι εφόσον δεν έχει οριστικοποιηθεί εντός 10 ημερών από την πρώτη επικοινωνία των μερών η παραγγελία και οι επιμέρους προδιαγραφές της, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην παραγγελία και να αποδεχτεί την σύμβαση πωλήσεως και την αντίστοιχη εξόφληση  του αρχικώς ορισθέντος τιμήματος , εκτός αν το δηλώσει ρητά ή παράσχει περαιτέρω προθεσμία.

2.Περιορισμοί

Ο αγοραστής οφείλει να έχει μεριμνήσει ώστε το σχέδιο, λογότυπο, κείμενο, ή φωτογραφία που επιθυμεί να αποτυπωθούν με την μέθοδο του ντεκουπάζ στο προϊόν δεν προσβάλλουν τα τυχόν πνευματικά δικαιώματα, σήμα, ή βιομηχανική ιδιοκτησία ή προσωπικά δεδομένα  τρίτου προσώπου καθώς και την δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη, ή προβάλλουν μηνύματα ρατσιστικού ή πορνογραφικού περιεχομένου ή προσβάλλει θρησκευτικές πεποιθήσεις ή σύμβολα. Η ευθύνη σε κάθε περίπτωση για κάθε απεικονισθέν σχέδιο, λογότυπο, κείμενο, ή φωτογραφία ανάγεται αποκλειστικά στον αγοραστή καθώς η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση και δεν διατηρεί αντίστοιχα τμήμα παρακολούθησης και μελέτης σε αρχεία κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ρητά επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει να αποτυπώσει κάποια φωτογραφία στην επιλεγμένη κατασκευή οφείλει να έχει λάβει με δική του ευθύνη την συναίνεση των λοιπών προσώπων που αποτυπώνονται στην φωτογραφία και σε περίπτωση που απεικονίζονται ανήλικοι οφείλουν να έχουν την συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Η Εταιρεία δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να πιστοποιήσει την ταυτότητα εκάστου προσώπου που εμφαίνεται στην φωτογραφία ούτε την συναίνεση των απεικονιζόμενων προσώπων. Η Εταιρεία όμως τεκμαίρει, καλή την πίστη, ότι ο αγοραστής έχει λάβει τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις από τα εμφαινόμενα πρόσωπα, δοθέντος ότι έχει ήδη στην κατοχή του την αντίστοιχη φωτογραφία.

Επισημαίνεται δε, ότι η φωτογραφία που έχει ληφθεί άνευ της σχετικής συναίνεσης ή έγκρισης των απεικονιζόμενων προσώπων ενδεχομένως  να είναι παράνομη και να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του τρίτου προσώπου, γεγονός που οφείλει ο αγοραστής να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

Τονίζεται δε, ότι υβριστικά, κακόβουλα, προσβλητικά ή συκοφαντικά ή ρατσιστικά μηνύματα δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο τελικό προϊόν. Ούτε άσεμνες ή προσβλητικές φωτογραφίες ή φωτογραφίες εν γένει που προσβάλλουν την δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή σύμβολα-ασχέτως ποιον αφορούν- ακόμα και αν αποτυπώνουν τον ίδιο τον αγοραστή. Κατά μείζονα λόγο εικόνες προκλητικές ή πορνογραφικού περιεχομένου δεν μπορούν να γίνουν δεκτές και να αποτυπωθούν στο τελικό προϊόν καθώς αντίκεινται στην πολιτική της Εταιρείας, πρακτικές και αποτυπώσεις που ενδεχομένως να εγείρουν εναντίον της αστικές ή ποινικές ευθύνες.

Ο αγοραστής οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι τα προς αποτύπωση σχέδια-κείμενα-φωτογραφίες, λογότυπα,  δεν προσβάλλουν την  πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία ή σήμα ή προσωπικά δεδομένα τρίτου και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος ο αγοραστής την ευθύνη για την απεικόνιση τους.

 

ΙΙΙ.ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους ότι με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον αγοραστή σε περίπτωση ιδιοκατασκευής αλλά και με την εντολή παραγγελίας από τα προϊόντα που είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα με την ταυτόχρονη επιλογή μεταφορέα, θα αποστέλλεται από την Εταιρεία e-mail στην ορισθείσα από τον αγοραστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα ορίζεται το τίμημα του προϊόντος μετά των αναλογούντων φόρων και τελών. Εξαιρούνται τα τυχόν τέλη εκτελωνισμού για τα οποία ο αγοραστής οφείλει να ενημερωθεί από μόνος του. Αν προβεί σε οιοδήποτε τέτοιο υπολογισμό αυτό η Εταιρεία θα είναι ενδεικτικός και κατά προσέγγιση, δοθέντος ότι δεν μπορεί να γνωρίζει η Εταιρεία η φορολογική/τελωνειακή πολιτική απάντων των κρατών. Επίσης θα αποστέλλονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας που θα γίνεται η καταβολή των ορισθέντων χρημάτων, ή μέσω υπηρεσιών Pay Pal ή πιστωτικής κάρτας.

Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί και εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς το τίμημα τότε το προϊόν προετοιμάζεται για παραγωγή και αποστολή στον αγοραστή. Τμηματική ή μερική ή έναντι καταβολή δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν συντελείται η διαδικασία πώλησης, παραγωγής και αποστολής του οιουδήποτε εμπορεύματος.

Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται μόνον με την οριστικοποίηση της παραγγελίας και σωρευτικώς με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος από τον εκάστοτε αγοραστή και έως τότε δεν γεννιέται καμία απολύτως υποχρέωση της πωλήτριας Εταιρείας.

Ο αγοραστής υποχρεούται να αποτυπώνει στην αιτιολογία κατάθεσης μέσω τραπεζικού λογαριασμού τον αριθμό παραγγελίας ώστε να ταυτοποιείται η συναλλαγή του, άλλως δεν μπορεί να προχωρήσει η παραγγελία και παραγωγή του προϊόντος και η εταιρεία δεν υποχρεούται να αναζητήσει τον αγοραστή, ούτε να αναλάβει την οιαδήποτε υποχρέωση.

(Ενδεικτικά αναφέρεται ο κάτωθι τραπεζικός λογαριασμός:

SATABANKP.L.C.

Αριθμός λογαριασμού:  Μέσω υπηρεσιών Pay Pal:

Το Pay Pal είναι ο ιστότοπος που συνδέει με ασφάλεια αγοραστές και πωλητές σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο:  https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/home)

 

IV.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αποστολές παραγγελιών  γίνονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. καθώς και σε προορισμούς εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, εντός 30 ημερών υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις εξόφλησης του τιμήματος και την οριστικοποίησης της παραγγελίας. Εφόσον κάποιο εκ των δύο γεγονότων λάβει χώρα μεταγενεστέρως η τριαντακονταήμερη προθεσμία άρχεται από το τελευταίο χρονικά γεγονός.

Οι παραγγελίες αποστέλλονται και παραδίδονται στη υποδειχθείσα διεύθυνση από τον αγοραστή. Η πώληση και μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με τον χαρακτηρισμό ex works  σύμφωνα με τους INCOTERMS του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE- ICC) .

Ο αγοραστής οφείλει να επιλέξει τον μεταφορέα  επιλογής του. Η τυχόν σύσταση μεταφορέα  από την Εταιρεία δεν συνιστά δέσμευση ή ανάληψη  οιασδήποτε ευθύνης της,  αναφορικά με την αξιοπιστία ή την αποτελεσματικότητα του μεταφορέα. Κατά μείζονα λόγο δεν συνεπάγεται την οιαδήποτε ανάληψη ευθύνης της Εταιρείας για την μεταφορά και των κινδύνων αυτής.

Η επιλογή του μεταφορέα , το είδος της μεταφοράς και η επιλογή του  χαρακτηρισμού ως εύθραυστου δέματος καθώς και η τυχόν ασφάλιση του είναι επιλογή του παραλήπτη. Η Εταιρεία συνιστά στον αγοραστή να επισημαίνει ότι το προϊόν είναι εύθραυστο ώστε να αποτρέπονται τυχόν φθορές κατά την μεταφορά ή κακομεταχείριση του δέματος. Επίσης το κόστος αποστολής ως και τα τυχόν τέλη εκτελωνισμού ή σχετικών φόρων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Η Εταιρεία δεν μπορεί να κάνει έναν ενδεικτικό υπολογισμό των τυχόν τελών εκτελωνισμού για τα προϊόντα που αποστέλλονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν πάντα με κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή. Η Εταιρεία εγγυάται την σωστή συσκευασία και, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε απώλεια δεμάτων ή καταστροφή προϊόντων κατά τη μεταφορά, καθώς αυτά ανάγονται στην σφαίρα ευθύνης του μεταφορέα. Ο αγοραστής μπορεί με δική του επιβάρυνση να ασφαλίσει την μεταφορά του πωληθέντος προϊόντος σε συνεννόηση με τον μεταφορέα  που επιλέγει.  Σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής, την ευθύνη για αποζημίωση φέρει η μεταφορική εταιρία η οποία ανέλαβε τη μεταφορά και επ’ ουδενί η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης και το δελτίο παράδοσης του εμπορεύματος, μέσω του μεταφορέα, στην δηλωθείσα διεύθυνση του αγοραστή.

 

V.ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση μιας παραγγελίας, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι απεργίες, μπλόκα, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, προβλήματα μεταφοράς, περιορισμοί πρώτων υλών ή εισαγωγών –εξαγωγών, προβλήματα παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Στις περιπτώσεις αυτές καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί το περιστατικό της ανωτέρας βίας αναστέλλεται η αποστολή των παραγγελιών.

 

VI.ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1.Εφαρμογή δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης παρέχεται μόνο στους ιδιώτες και ουδέποτε στους επαγγελματίες-εμπόρους  και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν τυγχάνει το πωλούμενο εμπόρευμα Ιδιοκατασκευή. Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής (ήτοι προϊόν κατασκευασμένο κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή) ορίζεται ρητά ότι δεν συντρέχει περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, καθώς ισχύει ο όρος 2 του παρόντος.

2.Δικαίωμα υπαναχώρησης-Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων-Ακύρωση παραγγελίας

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση ή να επιστρέψει τα αγαθά που παρέλαβε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών .

Η ως άνω προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας ή της παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο-διαφορετικό από τον μεταφορέα -το οποίο υποδεικνύεται από τον αγοραστή και παραλαμβάνει την φυσική κατοχή του το προϊόν  για λογαριασμό του.

Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον αγοραστή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά:

i. Από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα , αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου (σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που αποτελούνται από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια),

ii. Από την ημέρα κατά την οποία ο αγοραστής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

3.Προυποθέσεις υπαναχώρησης

i. Ο αγοραστής προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη γραπτή δήλωση αποσταλείσας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται μόνο εγγράφως και ηλεκτρονικά (σε καμία περίπτωση προφορικά ή τηλεφωνικά) και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης όταν αυτή περιέλθει σε αυτήν και εντός 24 ωρών από την λήψη ταύτης.

ii. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το εμπόρευμα στην Εταιρεία ή σε εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία, (εφόσον η Εταιρεία διατηρεί εξωτερικό συνεργάτη ή πωλητή στην περιοχή του), που θα του υποδείξει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης εντός ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΊΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ 14 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία που άρχεται η προθεσμία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω προθεσμία των 14 ημερών η υπαναχώρηση είναι άκυρη.

iii. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες επιστροφής του προϊόντος, δηλαδή κόστος μεταφοράς, τυχόν τέλη εκτελωνισμού, τυχόν ασφάλιση προϊόντος. Ο κίνδυνος παραμένει στον αγοραστή έως την παράδοση του προϊόντος στην Εταιρεία, με την απόδειξη του μεταφορέα, δηλαδή του δελτίου αποστολής ή παντός σχετικού εντύπου ή απόδειξη από τον εξωτερικό συνεργάτη ή πωλητή της Εταιρείας στην περιοχή (εφόσον υπάρχει).

Αν η Εταιρεία (για οιονδήποτε λόγο) έχει καταβάλλει το κόστος μεταφοράς του προϊόντος ή τυχόν τέλη εκτελωνισμού ή παντός είδους φόρο  στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης και παραλαβής του προϊόντος από τον αγοραστή, το κόστος αυτό θα αφαιρεθεί από το επιστραφέν τίμημα προς τον αγοραστή στην εν λόγω περίπτωση υπαναχωρήσεως, δια αυτομάτου συμψηφισμού που αποδέχεται με την παρούσα σύμβαση και ο αγοραστής.

iv. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, χωρίς να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί ή καταστραφεί η συσκευασία του ή να έχει μερικώς ή ολικώς χρησιμοποιηθεί, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και τυχόν εντύπων που το συνοδεύουν και σε άριστη κατάσταση . Η κατάσταση του προϊόντος κρίνεται κατά τον χρόνο που θα περιέλθει στην φυσική κατοχή της Εταιρείας.

v. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς που έχει εκδοθεί από την εταιρία (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) με τα στοιχεία του αποτυπωμένα επάνω στο παραστατικό.

vi. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και με την αίρεση διενέργειας συμψηφισμού αξιώσεων από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται δε να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου περιέλθει στην φυσική κατοχή της το πωληθέν προϊόν – αποδεικνυόμενου του γεγονότος τούτου- από την έγγραφο παράδοσης – παραλαβής του μεταφορέα και την εξέταση της κατάστασης του προϊόντος.

vii. Στην περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας πριν γίνει η παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα και εφόσον πληρούνται από τον αγοραστή όλοι οι όροι του δικαιώματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη τυχόν χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί, με επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων και περιπτώσεων του παρόντος άρθρου ιδιαίτερα δε τυχόν συμψηφισμών ή ποινικών ρητρών και της παραγράφου 10 του παρόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων στον αγοραστή, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας αν μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη της-αγοραστή. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού από την τράπεζα.

viii. Ρητά επισημαίνεται ότι ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η Εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων. Η Εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή χρήσης των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την Εταιρεία και τεκμαίρεται ότι είναι της τάξης του 30%, άνευ συνυπολογισμού τυχόν φθοράς ή περαιτέρω ζημίας του προϊόντος που υπολογίζονται επιπλέον. Ο αγοραστής και η Εταιρεία σε τοιαύτη περίπτωση ρητά συμφωνούν ότι οι εκατέρωθεν αξιώσεις – απαιτήσεις θα συμψηφιστούν αμοιβαίως επί ποσοστού του τιμήματος.

ix. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι παραπάνω όροι του ως άνω άρθρου σωρευτικά, ήτοι να μην εκλείπει καμία από τις ανωτέρω διατάξεις τότε η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση δεν ισχύει και ο αγοραστής δεν δύναται να επιστρέψει το προϊόν και να ασκήσει το δικαίωμα του περί αναιτιολόγητης υπαναχώρησης. Αν όμως έχει ήδη επιστρέψει το προϊόν έστω και εκπρόθεσμα στην Εταιρεία, αυτή οφείλει να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αγοραστή, και να του εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να δεχτεί την αναιτιολόγητη υπαναχώρηση και να τον ρωτήσει πως θα αποστείλει το προϊόν εκ νέου στον αγοραστή. Σε τοιαύτη περίπτωση πέραν των λοιπών δαπανών που βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον αγοραστή (κόστος μεταφοράς, εκτελωνισμού, λοιποί φόροι κτλ) ο αγοραστής οφείλει να καταβάλλει ποσό 5 € ως έξοδα αποθηκεύσεως, συσκευασίας, και διαχειρίσεως του προϊόντος εντός 15 ημερών από την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Εταιρεία στον αγοραστή. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκαταβληθεί στην Εταιρεία προκειμένου να προβεί στην αποστολή του εκ νέου στον Αγοραστή. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω 15νθήμερη προθεσμία από τον αγοραστή, η Εταιρεία δηλώνει ότι θα το κρατήσει εις αποθήκευση για 60 ημέρες και παρερχομένου του 60ημέρου το προϊόν θα δοθεί προς ανακύκλωση- ή τι άλλο.

x. Ρητά επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή βλαβέντα έστω και επουσιωδώς ή ελλιπή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

VII.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

1.Επιστροφή λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 10 ημερών από τότε που θα περιέλθει στην φυσική του κατοχή του ιδίου ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που θα αναλάβει την παραλαβή του από τον μεταφορέα,  και να επιστρέψει το προϊόν προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους εντός 20 ημερών από την αποστολή του εγγράφου μηνύματος, διατηρώντας τις ίδιες συνθήκες και προδιαγραφές συσκευασίας προς αποστολή που τήρησε και η Εταιρεία προς αποφυγή βλαβών και καταστροφών. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής. Ο κίνδυνος όμως θα βαρύνει τον πελάτη καθ’ όλη την διαδικασία των μεταφορών. Ζημιά ή βλάβη στο προϊόν όμως που επήλθε μετά την παράδοση στον αγοραστή θα αποζημιώνεται και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το παραγγελθέν προϊόν έως την πλήρη αποζημίωση της.

2.Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Εντός 3 ημερών ο αγοραστής ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα αναλάβει την παραλαβή για λογαριασμό του αγοραστή από τον μεταφορέα  οφείλει να εξετάσει το προϊόν λεπτομερώς ώστε να διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις συνομολογηθείσες ιδιότητες του και ότι δεν φέρει το οιοδήποτε κατασκευαστικό ή πραγματικό ελάττωμα -τονίζεται ότι η ελαφρά διαφορά στην απόχρωση του χρώματος στο ντεκουπάζ δεν συνιστά ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας δοθέντος ότι έχει ήδη επισημανθεί ανωτέρω και ο εκάστοτε αγοραστής έχει λάβει υπόψη του το ενδεχόμενο αυτό κατά την διενέργεια της παραγγελίας.

Παρερχομένης της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το προϊόν παραλήφθηκε άνευ του οιουδήποτε πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συνομολογηθείσας ιδιότητας και εν γένει τυγχάνει αρίστης καταστάσεως τεκμαιρομένου ότι το προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες και στις εικόνες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Αν εντός της ως άνω προθεσμίας ο αγοραστής διαγνώσει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας  οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Εταιρεία εντός της αυτής προθεσμίας περιγράφοντας το πρόβλημα και επισυνάπτοντας φωτογραφία του προβλήματος τόσο πανοραμική απεικονίζοντας το σύνολο του προϊόντος όσο και του επιμέρους επίμαχου σημείου όπου εστιάζεται το ελάττωμα.

Εφόσον πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα κατά την κρίση της Εταιρείας και την κοινή λογική, τότε κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή, γίνεται μείωση του τιμήματος κατά 5 % και διενεργείται επιστροφή του ποσού στον αγοραστή σε υποδειχθέντα από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του. Τονίζεται ότι για επουσιώδες ελάττωμα δεν δικαιολογείται υπαναχώρηση ή αντικατάσταση του προϊόντος, παρά μόνο μείωση του τιμήματος κατά 5 %.

Εφόσον αναφερθεί ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, η Εταιρεία εντός προθεσμίας  45 ημερών που ορίζεται με το παρόν, τασσόμενης  εκ των προτέρων, δύναται: α) εφόσον υπάρχει στην περιοχή εξωτερικός συνεργάτης ή πωλητής να τον αποστείλει ώστε να διαπιστώσει το πρόβλημα και να παραλάβει το προϊόν προς αντικατάσταση άλλως β) να ζητήσει την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα της ή στον εγγύτερο τόπο όπου υπάρχει εξουσιοδοτημένος εξωτερικός συνεργάτης ή εμπειρογνώμονας της προκειμένου να εξεταστεί το πρόβλημα. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται μέσω του ιδίου μεταφορέα που όρισε ο αγοραστής και με τις ίδιες προϋποθέσεις, και σε τοιαύτη περίπτωση ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρεία και η Εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος, εκτός αν το παραλάβει από την έδρα του αγοραστή ο εξουσιοδοτημένος εξωτερικός συνεργάτης ή πωλητής.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων, και εντός της παραπάνω 45ημερης προθεσμίας γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί από την Εταιρεία ότι πράγματι υπάρχει ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας τότε θα αναλάβει να αποδώσει στον αγοραστή και τα έξοδα αποστολής προς την Εταιρεία του προβληματικού προϊόντος.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ελάττωμα ή η έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση και σε κάθε περίπτωση εντός της προκαθορισμένης με το παρόν περιόδου 45 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθει το προϊόν στην φυσική κατοχή της Εταιρείας ή εντεταλμένου προσώπου της ή εξωτερικού συνεργάτη της.

Η επιστροφή του ελαττωματικού προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το προϊόν μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς που έχει εκδοθεί από την εταιρία (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο), με τα στοιχεία του αποτυπωμένα επάνω στο παραστατικό, και πλήρη τη συσκευασία του, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και τυχόν εντύπων που το συνοδεύουν και σε άριστη κατάσταση πέραν του φερόμενου προβλήματος. Ρητά τονίζεται ότι ο Αγοραστής χάνει το δικαίωμα να δηλώσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να απαιτήσει από την Εταιρεία την παράδοση υποκατάστατου προϊόντος, αν ο ίδιος αδυνατεί να επιστρέψει με το προϊόν τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και εξαρτήματα του στην κατάσταση που τα παρέλαβε.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση μεταφοράς του προϊόντος ο κίνδυνος παραμένει στον αγοραστή, έως την  παράδοση του προϊόντος στην Εταιρεία ή του εξουσιοδοτημένου εξωτερικού συνεργάτη ή πωλητή δια αποδείξεως του ή του μεταφορέα μέσω του δελτίου αποστολής ή παντός σχετικού εντύπου. Αντίστοιχα από την αποστολή του προϊόντος από την Εταιρεία στον μεταφορέα  ο κίνδυνος περιέρχεται στον αγοραστή.

Υπογραμμίζεται ότι αν από περισσότερα πράγματα που πουλήθηκαν ένα ή μερικά μόνο έχουν ελάττωμα ή δεν έχουν τη συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται μόνο σε αυτά, και αν ακόμη ορίσθηκε ενιαίο τίμημα το σύνολο για όλα.

Σε περίπτωση βάσιμης και νόμιμης υπαναχώρησης η ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον αγοραστή, χωρίς σχετική ευθύνη της Εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της Εταιρείας προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

VIII.ΕΓΓΥΗΣΗ–ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα ξυλοκατασκευής με  ντεκουπάζ, ζωγραφική και διάφορες τεχνοτροπίες και ως κατασκευές δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη οδηγία χρήσεως ή καλής λειτουργίας από την φύση τους καθώς είναι απλά κατά την χρήση και την συντήρηση τους. Εν τούτοις, η Εταιρεία οφείλει να επισημάνει ότι επειδή όλα τα προϊόντα είναι ξύλινα ή παράγωγα ξύλου, επιστρωμένα με βερνίκι, ο αγοραστής οφείλει να τα προστατεύει και να μην τα εκθέτει παρατεταμένα στον ήλιο ή στο νερό ή στην υγρασία, στοιχεία που θα επηρεάσουν το ξύλο ως προϊόν, καθώς επίσης και τα προστατευτικά βερνίκια και την φωτογραφία. Επίσης να μην υποστούν χτυπήματα, πτώσεις ή αποξέσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημία ή φθορά στα προϊόντα. Επειδή το προϊόν διαθέτει γωνίες και ένα σχετικό βάρος πρέπει να τίθεται σε σημείο που να μην έχουν πρόσβαση παιδιά άνευ επιτηρήσεως των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Εφόσον τηρηθούν οι ανωτέρω οδηγίες η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία και παρουσία του προϊόντος για δύο έτη από την ημέρα παραλαβής του από τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση εμφανίσεως ουσιώδους πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συνομολογηθείσας ιδιότητας εντός της χρονικής διάρκειας εγγυήσεως ένεκα κατασκευαστικού σφάλματος του προϊόντος (που ανάγεται στην σφαίρα ευθύνης της πωλήτριας Εταιρείας) ο αγοραστής μπορεί να αποστείλει το προϊόν στην Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 7 παρ. ΙΙ και να ζητήσει την επισκευή του και  αποκατάσταση του.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας μέσω e-mail στο [email protected]

 

IX.ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η κάθε παραγγελία πώλησης υπολογίζεται ως μία και μεμονωμένη, ανεξαρτήτως της ποσότητας και το είδος των πωλούμενων κινητών πραγμάτων-προϊόντων. Η παραγγελία οριστικοποιείται  με την πλήρη προεξόφληση του τιμήματος. Με την ολοκλήρωση σωρευτικώς των ως άνω προϋποθέσεων, καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση πώλησης η οποία είναι ορισμένη και συγκεκριμένη. Ο αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να του αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  οι γενικοί όροι πωλήσεως ή οι ειδικοί όροι πωλήσεως καθώς και αντίγραφο της παραγγελίας του εφόσον έχει συναφθεί η συμφωνία.

 

X.ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου των παρόντων γενικών όρων πωλήσεως και κανόνων συμπεριφοράς θα γίνεται άνευ προειδοποιήσεως και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εμπορικές πρακτικές και πολιτικές της και ακολουθούντος την κείμενη νομοθεσία και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση που θα έχει ως αποτέλεσμα το σύνολο των αναθεωρημένων ή μη γενικών όρων πωλήσεως –κανόνων συμπεριφοράς θα αποτυπώνονται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα με εμφανή την ημερομηνία και την ώρα ανάρτησης.

Συνεπώς, η ώρα και ημερομηνία ανάρτησης του κειμένου των Γενικών Όρων Πωλήσεως-Κανόνων Συμπεριφοράς είναι δεσμευτική και έγκυρη και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε μεταγενέστερη παραγγελία και πώληση, από την ώρα και ημερομηνία αναρτήσεως τους. Επειδή είναι δυνατόν να υπάρξει απροειδοποίητη μεταβολή των όρων πωλήσεως δέον πριν από κάθε διενέργεια παραγγελίας ο εκάστοτε υποψήφιος αγοραστής, όπως αναγιγνώσκει προσεκτικά και με επιμέλεια τους όρους πωλήσεως και κανόνες συμπεριφοράς ως ισχύουν.

 

XI.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής που απαιτούνται ιδιαίτερες συμφωνίες πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα γενικών όρων πωλήσεως κατά την κρίση της Εταιρείας και ανάλογα με το μέγεθος της αξίας της παραγγελίας, ενδέχεται να καταρτιστούν και ειδικοί όροι πωλήσεως για την συγκεκριμένη και μόνον παραγγελία. Σε περίπτωση συγκρούσεως με ορισμένες διατάξεις των Γενικών Όρων πωλήσεως, οι ειδικοί όροι θα υπερισχύουν έναντι των γενικών όρων. Οι ειδικοί όροι πωλήσεως θα αποστέλλονται στον υποψήφιο αγοραστή πριν την κατάρτιση της σύμβασης πωλήσεως και δη πριν την πληρωμή του τιμήματος και αφού εγκριθούν θα καταρτίζεται η σύμβαση πωλήσεως.

 

XII. ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ      

Η Εταιρεία ή ο δημιουργός του προϊόντος διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αποτυπώνει πάνω στο προϊόν το λογότυπο του ή τον διακριτικό τίτλο ή το όνομα του σχεδιαστή, σε χώρο εκτός του σημείου αποτύπωσης δια ντεκουπάζ.

 

XIII.ΟΡΟΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει στο πλαίσιο πωλήσεως προϊόντος μεταξύ της Εταιρείας και αγοραστή ή εξαιτίας ή απορρέουσας εξ’ αυτής, εφαρμοστέο Δίκαιο ορίζεται αυτό της  Βουλγαρίας, όπου άλλωστε επικουρικά συντελείται και η παροχή της Εταιρείας και η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της, και αρμόδια Δικαστήρια τυγχάνουν αυτά της ………………

 

XIV.ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο εκάστοτε επισκέπτης του  διαδικτυακού χώρου, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων   καλείται χρήστης ή  αγοραστής αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά, αποδέχεται ότι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του ανέγνωσε, κατανόησε και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, χωρίς ουδεμία εξαίρεση, συναινώντας πλήρως στο περιεχόμενο των ανωτέρω Όρων Πωλήσεως – Κώδικα Συμπεριφοράς που διέπει τις σχέσεις μεταξύ Εταιρείας- Πωλήτριας και χρήστη/αγοραστή. Εφόσον ο χρήστης/αγοραστής διαφωνεί έστω και σε ένα όρο ή διάταξη του παρόντος οφείλει να απέχει από πάσα συναλλαγή και παραγγελία προς την Εταιρεία – Πωλήτρια.  Περαιτέρω ο χρήστης/αγοραστής δηλώνει και δεσμεύεται ότι κάθε φορά που περιηγείται στον παρόντα διαδικτυακό χώρο θα λαμβάνει γνώση των γενικών Όρων Πωλήσεως και Κώδικα Συμπεριφοράς  ως εκάστοτε θα αποτυπώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και των τυχόν πιθανών μελλοντικών  προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του διαδικτυακού χώρου, άλλως σε περίπτωση διαφωνίας καλείται να μην συνεχίζει και να απέχει από πάσα συναλλαγή και παραγγελία προς την Εταιρεία – Πωλήτρια.