ΚΤ 801

Η ελευθερία είναι το οξυγόνο της ψυχής.

Απάντηση