Η φιλοσοφία μας

   Η ύπαρξή μου είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών μου.

 Όλη σχεδόν η φιλοσοφία μας αντανακλά αυτή τη διατύπωση.

 Η πραγματικότητά μας διαμορφώνεται ανάλογα με το τι σκεπτόμαστε. Το διανοητικό φίλτρο του κάθε ανθρώπου πλάθει και γειώνει την ζωή γύρω του.

 Οι εμπειρίες, οι πεποιθήσεις, οι δηλώσεις, οι συνήθειές, η εκπαίδευση τον καθοδηγούν  στην όποια εξέλιξή του.

 Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που το διανοητικό του φίλτρο τον οδηγεί σε λάθος αποφάσεις;  Προφανώς έχει συντονιστεί με επιλογές που του στερούν την αγάπη και την σοφία και του  απορροφούν όλη τη ζωτική του ενέργεια. Ακόμα χειρότερα τον εμποδίζουν στην εξέλιξη της πνευματικότητάς του.

 Η ΝΑΣΑ απέδειξε με πείραμα ότι απαιτούνται 24 με 27 ημέρες για να μετατραπεί μια πράξη σε συνήθεια υπό την προϋπόθεση η πράξη να γίνεται κάθε μέρα.

 Εδώ βοηθάει το κουτάκι των ευχών. Εκτός από μία όμορφη κατασκευή, εκτυπώνουμε επάνω της μια εικόνα ή ένα μήνυμα που βοηθά στην αλλαγή της πεποίθησης, δήλωσης, συνήθειας που επιθυμεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

 Οι αναφορές γίνονται πάντα με θετικές λέξεις και μόνο για πνευματική εξέλιξη, ευτυχία, έρωτα, υγεία, αφθονία.

 Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε μία στοιχειώδη βοήθεια για πνευματική αφύπνιση-εξέλιξη ή και υλική ανάπτυξη, μέσα από τις όμορφα καλλιτεχνημένες, χειροποίητες, ξύλινες  κατασκευές μας. \\