Ενδεικτικά μηνύματα

Συνδυάζουμε και εκτυπώνουμε εικόνες, με μηνύματα.